صفحه‌نخست / بایگانی برچسب: نکات ضروری

بایگانی برچسب: نکات ضروری

مهارت های مدیریت زمان

تعریف مدیریت زمان: شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده ی بهتر از زمان است هم چنین جهت افزایش کیفیت عرض عمراست. زمان در گذر است و قابل پس انداز نمیباشد. لذا باید به ضریب وزنی لحظات توجه نمود. ضرایب وزنی در مقاطع سنی مختلف تغییر …

ادامه نوشته »