صفحه‌نخست / بایگانی برچسب: فیلم سازی

بایگانی برچسب: فیلم سازی

مهمترین کارگاه های آموزشی دکتر حسن نجفی سولاری تا کنون

 ۱) تکنیک های حل تعارض یقه سفید ها در محیط صنعتی خاص ۲) راهنمای تبلیغات ۳۶۰ درجه در محیط ایران ویژه صنایع متکثر ۳) افزونگی فروش از طریق شبکه های مویرگی در بازار سنتی ۴) مهارت های مفاهمه سطوح تولید و ستادی R&D-TQM… ۵) مدل های ارتباطی نوین و بکارگیری …

ادامه نوشته »