صفحه‌نخست / خلاقیت / رابطه خلاقیت، فناوری و مدیریت فناوری

رابطه خلاقیت، فناوری و مدیریت فناوری

رابطه خلاقیت، فناوری و مدیریت فناوری:
تعریف خلاقیت: فرآیندی ست که طی آن یک نیاز شناخته میشود، به خوبی توصیف میشود و راه حل ها به شیوه ای جدید به کار میرود.
شش عامل موثر در خلاقیت افراد از دیدگاه روبرت جی استرنبرگ و لیندای اوهارا:
دانش، توانایی عقلانی، سبک فکری، انگیزش، شخصیت، محیط
خلاقیت باید حداقل دارای دو عنصر باشد: ۱) تازگی به مفهوم اصالت و غیر منتظره بودن ۲) ارزشمندی به مفهوم اثر بخشی، سود مندی و اهمیت
انواع خلاقیت:
۱) تصاعدی و افزایشی (مانند تحقیقات دراز مدت برای واکسن فلج اطفال)
۲) گام های بلند و جهشی (مانند عرضه سیستم ویندوز)
تکنیک های خلاقیت:
۱) تکنیک طوفان فکری
۲) تکنیک چرا
۳) تکنیک ارتباط اجباری
۴) تکنیک اسکمپر که شاملsubstiute- combine- adapt- modify- put to other uses-eliminate- rearrangement
Substitute: به معنی اینکه چه موادی را میتوان به جای مواد قبلی به کار برد؟ برای مثال هنگام بارندگی از چه طریقی میتوان مانع خیس شدن سر شد؟ ( به غیر از چتر و کلاه و..)
تعریف فناوری: هر نوع توانایی که مارا قادر به تسلط بر طبیعت، دانش و امکانات نماید.
سطوح فناوری:
۱) بهره برداری
۲)تعمیر و نگهداری
۳)مهندسی ساخت
۴)مهندسی طراحی
۵)تحقیقات توسعه ای
۶)تحقیقات کاربردی
تعریف مدیریت فناوری:
وسیله ی ارتباط مهندسی، علوم و مدیریت است. به منظور توسعه و استفاده از توانمندی های فناوری جهت دستیابی به اهداف استراتژیک یک سازمان که در بخش صنعتی، کشاورزی و خدماتی کاربرد گسترده دارد.
انواع نوآوری:
۱) نوآوری بر اساس نوع: الف) نوآوری در محصول ب) نوآوری در فرآیند ج) تدریجی د) ترکیبی ه) ناگهانی
۲) نوآوری بر اساس کاربرد: الف) بنیادی ب) توسعه عملکردی ج) تجدید ساخت فناوری
مدل های نوآوری:
۱) فشار تکنولوژی ۲) کشش تقاضا ۳) مدل یکپارچه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.