صفحه‌نخست / مدیریت / مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی: به معنای ایجاد تحول در یک سازمان است. کوئین استراتژی را چنین تعریف کرد : طرحی که هدف ها و سیاست های یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند. تعریف مدیریت استراتژیک: امروزه استرتژی را طرح و نقشه، الگو،موضع و دیدگاه …

ادامه نوشته »