بایگانی ماهانه: دی ۱۳۹۶

مهارت های مدیریت زمان

تعریف مدیریت زمان: شامل مجموعه ای از مهارت ها برای کنترل کردن و استفاده ی بهتر از زمان است هم چنین جهت افزایش کیفیت عرض عمراست. زمان در گذر است و قابل پس انداز نمیباشد. لذا باید به ضریب وزنی لحظات توجه نمود. ضرایب وزنی در مقاطع سنی مختلف تغییر …

ادامه نوشته »

رابطه خلاقیت، فناوری و مدیریت فناوری

رابطه خلاقیت، فناوری و مدیریت فناوری: تعریف خلاقیت: فرآیندی ست که طی آن یک نیاز شناخته میشود، به خوبی توصیف میشود و راه حل ها به شیوه ای جدید به کار میرود. شش عامل موثر در خلاقیت افراد از دیدگاه روبرت جی استرنبرگ و لیندای اوهارا: دانش، توانایی عقلانی، سبک …

ادامه نوشته »

مدیریت استراتژیک

تعریف استراتژی: به معنای ایجاد تحول در یک سازمان است. کوئین استراتژی را چنین تعریف کرد : طرحی که هدف ها و سیاست های یک سازمان را در قالب یک کل به هم پیوسته با یکدیگر ترکیب میکند. تعریف مدیریت استراتژیک: امروزه استرتژی را طرح و نقشه، الگو،موضع و دیدگاه …

ادامه نوشته »

کلاس ترم اول دانشگاه امام صادق

کلاس درس ترم اول دانشگاه امام صادق ۱۳۸۰: فناوری را میتوان کلیه ی دانش ها، فرآیندها، ابزارها و روش های بکار رفته در ساخت و ارائه خدمات تعریف کرد. و ارکان آن عبارتست از سخت افزار و نیروی متخصص انسانی. تعریف داده: تمامی دانسته ها و آمارها را که برای …

ادامه نوشته »